zamów newsletter
Nasz zespół tworzą pedagodzy, psycholodzy, artyści
plastycy, profesjonalni instruktorzy i specjaliści kilku dziedzin.
Pomagamy dzieciom i młodzieży realizować pasje i marzenia oraz stwarzamy dla nich warunki do niczym nieskrępowanej ekspresji. W Kolorowie dzieci spotykają się z samym sobą, odkrywając nieujawnione do tej pory zdolności, wrażliwość i siłę. Kolorowo to także ośrodek szkoleń dla nauczycieli.

BIAŁY ZĄBEK - KSIĄŻKA                         Z FILMEM dla dzieci

zadania dla przedszkolaków, naklejki, opowiadanie, wierszyk...

                 sprzedaz@kolorowo.net


Kącik poetycki Julii Biały
SZKOLENIA nauczycieli